Psychologické poradenství a psychoterapie

Psychologické poradenství a psychoterapie

Psychologické poradenství, psychoterapie, konzultace

Psychoterapeut

Integrativní přístup

Individualita osobnosti

Krátkodobá a střednědobá psychoterapie

Psychosomatika

Úzká součinnost psychologie a fyzioterapie jako komplexní přístup k řešení psychosomatických obtíží klienta.

Symbiotická terapie – jedná se o léčbu, při které spolu velmi úzce spolupracuje fyzioterapeut a psycholog. Se souhlasem klienta psycholog přináší klientova témata do praxe fyzioterapeuta a naopak fyzioterapeut informuje psychologa ohledně zdravotního stavu pacienta. Společně se pak snaží najít řešení pacientovy situace za využití terapeutických technik zaměřených jak na tělo, tak na mysl. Symbiotická terapie není pasivním přístupem, vyžaduje od pacienta ochotu podívat se pravdivě na svůj život, na své motivace a to vyžaduje trochu odvahy a ochoty ke změně. V každém případě se jedná o zážitkovou terapii.