Psychosomatika

Psychosomatika

Psychofyzioterapie

Více a více k nám docházejí lidé, kteří trpí dlouhodobě tělesnými obtížemi, mají za sebou množství vyšetření u specialistů, nálezy jsou však nevýznamné či negativní, či se léčba ukazuje jako neúčinná. Lidé však trpí, podstatně to zasahuje kvalitu života, jejich vztahy. Někdy jsou lékaři bezradní, mohou pak svou frustraci i obrátit proti pacientovi, takže ten ke svému trápení přidává pocity viny, že si snad problémy vymýšlí či je psychicky nemocný a může podlehnout beznaději. Při tom každá nemoc má svou psychogenní složku, v širším smyslu je každá nemoc psychosomatická. Pozor, psychické neznamená psychopatologické! Psychické procesy, stavy, struktura osobnosti sice „nejsou vidět“, na jejich obrovský vliv lze usuzovat nepřímo. Velmi zjednodušeně – emoce a naše vztahy jsou naše „živné“ prostředí, pokud je dlouhodobě něco v nepořádku, dlouho ignorujeme tyto „neviditelné“ signály psychického prožívání, může dojít k tělesným obtížím, signálům, které již prostě ignorovat, přecházet nemůžeme. Ti, kdo toto chápou, jsou otevření novým poznatkům, hledají poctivý přístup k sobě, se vydávají na nelehkou a dobrodružnou cestu. Náš přístup je založen na rovnováze/harmonii těla a duše (kalokagathea) a vědomí toho, že tělo a duše jsou spojené nádoby, kdy psychologické nachází svůj odraz v somatickém a naopak.

Co je psychofyzioterapie (syntetická terapie)?

Je nová metoda v léčení psychických a tělesných obtíží. Slučuje v sobě poznatky psychologie a fyzioterapie. Pacient je v přívětivé laskavé atmosféře podroben psycho-fyziologické diagnostice, zjišťování problémů, obtíží a vlastní léčbě – fyzioterapie, psychoterapie, rehabilitace, která je „ušita na míru“ klientovi. Diagnostika, terapie probíhá ideálně během jedné návštěvy klienta v našem zařízení – (postupně) u klinického psychologa, fyzioterapeuta, pokud není vhodnější jiný postup. U někoho je vhodnější cesta, oslovení problémů přes tělo, u někoho přes rozum, emoce, záleží nám, abychom našli tu „správnou“ cestu právě pro vás.

K založení našeho zařízení nás vedly naše dlouhodobé zkušenosti z oblasti zdravotnictví, psychosomatiky. Tento obor se neustále rozšiřuje, jeho pojímání se však velice různí, existuje velká šíře přístupů, chápání. Nepočítáme v to různé esoterické, alternativní i vyloženě podvodné přístupy, které se pod pojem „psychosomatika“ chtějí schovat. Během dlouhých a četných odborných diskuzích jsme dospěli k závěrům, že nejefektivnější v psychosomatice je co nejtěsnější spolupráce odborníků, specialistů, svá zjištění, poznatky sdílet co nejdříve a nejlépe průběžně. Tento názor potvrzuje též Dr.Med. Peter Weiss, zakladatel psychosomatického oddělení v rámci nemocnice Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern ve Vídni. Bio-psycho-sociální paradigma v psychosomatice je sice obecně deklarováno a přijímáno, dle našich zkušeností skutečná praxe na psychomatických pracovištích tomu ne vždy odpovídá. Někdy dochází v tom lepším případě spíše k paralelnímu přístupu, který nemusí být nejefektivnější. Chápeme, že takový individuální, komplexní a integrativní přístup v praxi vyžaduje více času, organizace práce a financí. Naše zkušenosti, kazuistiky potvrzují pozitivní efekt tohoto konceptu.

Pro koho je terapie určena?

Každý, kdo má psychické a/nebo tělesné obtíže.
Cítí se, že něco v jeho životě není v pořádku a rád by zjistil příčinu svých potíží.
Nebo má problémy s pohybovým ústrojím, urogenitální soustavou, problémy s otěhotněním, bolestmi hlavy, a dalšími …