O mně

O mně

Mgr. Jana Kotalová – tel: 702 644 682 

Kontakt

Diplomy, certifikáty a osvědčení

klinický psycholog, psychoterapeut

Za samozřejmost ve své práci považuji vzájemnou důvěru, pocit bezpečí, založené na předem stanovených pravidlech, diskrétnosti, plné pozornosti a loajalitě s klientem. Budu respektovat vaši individualitu, jedinečnost a aktuální stav. Nebojím se sdělovat i méně příjemné postřehy, pokud je budu považovat za přínosné. Změna je možná, důležitá je motivace, otevřenost. Opírám se o pozitivní změny klientů v mé praxi.

Co nabízím

Psychologické poradenství v životních krizích, vztahových problémů, terapie psychosomatických, neurotických, stresových poruch dospělých, závislostí, psychodiagnostika dospělých. Vycházím z integrativního přístupu dle osobnosti a obtíží pacienta, specializuji se na krátkodobou až střednědobou psychoterapii (v řádu měsíců).

Vzdělání

Od 2019 – doktorské studium programu Psychologie, studijního oboru Lékařská psychologie a psychopatologie na UK Praha 1. lékařské fakultě

2016: Funkční specializace z psychoterapie

2015: Atestace z klinické psychologie

2003 – 2008: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno – jednooborová psychologie

1996 – 1999: Pražská psychoterapeutická fakulta

1986 – 1990: Střední knihovnická škola, obor: vědecké informace a knihovnictví

Odborná praxe

2018-2019: Ústřední vojenská nemocnice – garant systematické psychoterapie, neuropsychologická vyšetření, vyšetření před bariatrickou operací

2016–dosud: Tulsia s.r.o. – vedoucí psycholog v psychosomatické ambulanci, psychoterapie psychosomatických poruch

2014–2016: Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov – vedoucí psycholog odd. pro léčbu psychóz, vedení denního stacionáře, individuální psychoterapie, psychologická diagnostika

2011 – 2013: ESET psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o. – diagnostika, psychoterapie závislostí, neuróz, psychosomatických poruch, krizové intervence

2010 – 2011: Psychiatrická léčebna Kosmonosy (oddělení závislostí)

Členství v odborných společnostech

Českomoravská psychologická společnost

Asociace klinických psychologů

Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně