Služby

Služby

Online psychologické poradenství

Psychologická konzultace – online

Krizová intervence – online

Psychoterapie – online

Psychodiagnostika

Dopravně psychologická vyšetření

Komplexní vyšetření osobnosti

Vyšetření kognitivních funkcí

Psychologické poradenství, psychoterapie, konzultace

Integrativní přístup

Psychoterapeut

Individualita osobnosti

Krátkodobá a střednědobá psychoterapie

Psychosomatika

Úzká součinnost psychologie a fyzioterapie jako komplexní přístup k řešení psychosomatických obtíží klient

Fyzioterapie